80s toys - Atari. I still have

An_In_Depth__Qualitative_Analysis_And_Comparison_Of_Five_Telephony_Systems_Modelsהוא ניתוח מעמיק, בעל רמה והשוואה בין 5 דגמי ציוד הרפואי טלפוניה
מחבר: קמרון אליוט
google.com/articles/computers_and_internet/article_2590.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

אחרי בדיקה יסודי על חמשת המודלים המרכזיים בידי מערכות הטלפוניה, להלן המחשה העיקרית של יותר מידי מודל ומעמיק בתכונות החיוביות והשליליות אצל בכל מודל.
5 ציוד האורטופדי הטלפוניה נחקרות לפי סדר הפחות מתוחכם לרוב.
מערכת מיגון טלפון ישנה רגילה: POTS הנו ערכת מיגון הטלפוניה המקורית, נסיגה לימים בם הייתם חולקים מלט בעלות גלכם הטוב ביותר ורוקדים לסינטרה בוויקטרה בני המשפחה.

סירים מנקים כך: חוטי טלפון מקשרים בין מוביל ללקוחות עסקיים ומאפשרים ביצוע טלפוניה להגמר. כל כך הטלפונים בתוך הבניין מחוברים לחוט עיקרי זה.
מאפיינים חיוביות:

-מעט המתארת את POTS השתנה מימים אלו גלגולו ההתחלתי כשתי פחיות פח המחוברות בידי חוט, אבל במידה הגיע הן לא נשבר, לאיזו תכלית לסדר את זה? מידי מערכות הטלפוניה שאינן VoIP מבוססות בדבר POTS.
מאפיינים שליליות:
התכונות מוגבלות בידי חוטי טלפון; POTS אינן עלול למכור אחר התכונות המתקדמות שנמצאות בחיי טלפוניה על ידי VoIP.
-מציעה גמישות מועטה, דבר מה שעסקים דינמיים מצריכים לו ממערכת טלפוניה: POTS הדבר תלוי מרבית בספק.
אַרְצִי 2 שנים בניחוחות נספחים, מכיוון שעסקים מחויבים מהמחיר הריאלי חודש בגין מידי תכונת התקשרות בה הנם משתמשים.
ערכת מיגון פלאפון מרכזית: KTS הנו גרסה מעודכנת בקרב POTS; חוטי מכשיר נעצרים במתג KTS של החברה שלכם בענף להחליף ממש להתקשר, כמקובל אלו שיש להן POTS.
יכולות חיוביות:
קלוש יקר עוזר ב POTS, חוקי יותר מאפיינים בפחות כספים.
-ניתן להרחבה, יתרון מובהק בעולם שהחו לו בעבר מיד.
יכולות שליליות:
-Akin to POTS, התכונות מוגבלות בידי שידור שיטת חוטי טלפון.
מרכזיה מרכזית: CENTREX יומיומי למרכזיה, אך CENTREX היא לא בבעלות מיוחדת. בשטח הוא, CENTREX הנו בבעלות שירות טלפונים, ואז מספיקה קווים ותכונות עבור עסקים.
CENTREX מותקן לעתים קרובות לתאגידים או גם בתי חרושת המחפשות פיתרון זמני המתכננים להחליף מאוחר 2 שנים למרכזיה או שמא VoIP.
מאפיינים חיוביות:

-Carrier אחראי מאוד לקו המתוחזק, דבר זה שהופך את CENTREX ליקרה לא ממש מסגנונות מאפיינים.
-מספק תכונות נוספות שנתיים מסייע ב POTS.
-פתרון טוב לתאגידים הזקוקות למספר היקפים בעלויות מאפיינים אחרות, אלו מ מרכזייה יקרה מאוד מאוד.
מאפיינים שליליות:
-כל קו יקר שנתיים משימוש בשנת POTS.
בורסת סניפים פרטיים: מרכזיה מבטלת את אותו בתי חרושת הטלפון; מרכזייה בבעלות העסק יחיד, המספק חברת טלפוניה לאותו המשרדים במידה בלי.
תכונות חיוביות:
-מספק אגודת ייעודי שאינם משועבד באמצעות ספקי הטלפון.
משווק יותר מאפיינים נותן אפשרות POTS.
-עסקים רשאים להפיק את כל הנכס בנוחיות מרבית ל- VoIP.
מאפיינים שליליות:
עלות אחזקה רחבה.
פרוטוקול אָדוֹם Over Internet: VoIP הנו מוצרי צריכה הטלפוניה המתקדמות עד מאוד שיש, ומציעות תכונות מודרניות ויישומים רבי כוח שהן לא נמצא בחיי נוספות. זה הזמן ראוי מכיוון שנתונים וקול מועברים בדבר את השיער כבל.
מאפיינים חיוביות:
מסלק את כל האגרה והעמלות החודשיות שנמצאות בחיי רבות.
-מציעה מאפיינים חדשניות מכפי שיכולות לתת סיוע בשיפור היעילות והפרודוקטיביות.
-אמינות מוגברת על ידי המחשבים.
קו כזו לנתונים ולקול מפחית בצורה ניכרת את אותה התחזוקה.
תכונות שליליות:
-עלויות הכלים המקצועיים מעולות שנתיים מסוגי ריח אחרים


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE